Phong cách Kiến trúc

Bảo tàng Đắk Lắk

Bảo tàng Đắk Lắk

Công trình đạt giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2012. Cho đến nay, Bảo tàng Đắk Lắk vẫn là một...